top of page

Veiligheid

Een van de belangrijkste aspecten van de veiligheid van een gebouw is de mogelijkheid snel en geordend te kunnen vluchten, ongeacht de oorzaak, dus ook bij brand.
EvaQ Lighting assisteert bij alle mogelijke calamiteiten en draagt bij aan een veiliger omgeving

EvaQ’s Dynamic Alert; betere signalering

Diverse onderzoeken tonen aan dat de overgrote meerderheid van de mensen in een gebouw de conventionele veiligheidssignaleringen niet ziet in een noodsituatie. Zelfs als het bordje recht voor hun neus hangt en het zicht onbelemmerd is. Het goede nieuws is dat als men het bordje ziet, men de aanwijzingen ook snel volgt. De innovaties in onze Salida vluchtwegsignalering zijn specifiek en daarom beter zichtbaar en eenvoudig te interpreteren.

Dynamic Basic Alert functie

Om het daadwerkelijke 'zien' van de vluchtwegsignalering te verbeteren en een snelle respons te optimaliseren zijn de Salida-armaturen voorzien van Dynamic Basic Alert functie: Bij activering van het armatuur wordt een opvallend knipperend groen licht actief. Dynamic Basic Alert is van alle zichtbare zijden te herkennen.

Dynamic Plus Alert functie

Armaturen met Dynamic Plus Alert functie zijn ontworpen om bij calamiteiten in grote ruimtes, theaters, bioscopen, entreehallen, paniek te voorkomen door alle vluchtmogelijkheden goed ‘zichtbaar’ te maken en zo opstoppingen bij 1 enkele vluchtdeur te voorkomen. Naast de Basic Alert functie heeft de Plus Alert een krachtige naar beneden gerichte pulserende bundel groen licht.

EvaQ Special Frequency; zichtbare veiligheid

Vluchten met slecht zicht is moeilijk en zeer stressvol.
EvaQ Lighting past uniek gekleurd licht toe om:

  • De bewustwording van een calamiteit te vergroten
    en daardoor de pre-evacuatietijd te verkorten;

  • De vluchtwegen duidelijk herkenbaar te maken;

  • Het zicht onder rokerige omstandigheden te maximaliseren,

red_vs_white_trans.png

EvaQ’s Rapid Response System; interoperabiliteit

Om de effectiviteit van alle veiligheidsvoorzieningen in een gebouw te verbeteren, moeten de verschillende veiligheidsvoorzieningen beter op elkaar worden afgestemd. Het is vreemd dat tijdens een noodgeval niet alle veiligheidsapparatuur in dat specifieke deel van het gebouw wordt geactiveerd. Het alarm gaat af maar er gebeurt niets met de verlichting ondanks de wetenschap dat in veel gevallen de akoestische signalen worden genegeerd en essentiële actie achterwege blijft. EvaQ Lighting koppelt de verschillende componenten zodat de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen aanzienlijk toeneemt.

 

Evaq Lighting heeft 3 methoden ontwikkeld om de noodverlichting te koppelen in geval van een calamiteit.

EvaQ Lighting gestuurd Brandmeld.jpg
Centrale sturing door de brandmeldinstallatie

In deze opstelling wordt de noodverlichting per groep, brand-compartiment of verdieping geschakeld door middel van een I/O- module en een relais in of bij de groepenkast.

EvaQ Lighting gestuurd KNX.jpg
Centrale sturing via KNX installatie

Deze methode is bedoeld voor gebouweigenaren die de evacuatieverlichting willen aansturen via het gebouwbeheersysteem waardoor het mogelijk wordt om gecontroleerd en/of gefaseerd te ontruimen.

EvaQ Lighting gestuurd PLC  .jpg
Centrale sturing via PLC sturing

Deze systematiek is bedoeld voor gebouwmanagers die de evacuatieverlichting wel willen aansturen maar zonder KNX installatie.

bottom of page